Mr.
1. Xem tiếp

ĐÈN UV (cực tím )
  • Dãi công suất  từ 100W đến 8.000W
  • Dùng trong lảnh vực : Khử trùng nước, công nghệ sấy, công nghệ sơn, y tế,
. Xem tiếp

ĐÈN IR (Hồng ngọai )
  • Dãi công suất từ 100W đến 10.000W
  • Dùng trong lảnh vực : Y tế, công nghệ sơn, công nghệ sấy, công nghệ thực phẩm.
. Xem tiếp

ĐÈN LED CÔNG SUẤT CAO
  • Đèn LED công suất cao 1.2W,3.3W, 4.5W, 13.2W, 15W
  • Đèn LED 1,2m công suất 15W
. Xem tiếp

ĐÈN CHUYÊN DỤNG
. Xem tiếp
2 3 4 >