Cáp thuê bao trong nhà , ngoài trời
Cáp insite / outsite
. Xem tiếp

Cáp mạng LAN
. Xem tiếp

Trạm BTS
. Xem tiếp

Thiết bị nguồn
  • Controller/Inverter (VN,TQ,Đức ) 12,24,48,120VDC/220VAC/50Hz
  •  Nguồn 12VDC,24VDC,48VDC,120VDC.....
  • Battery hiệu Phoenix , Fiamm....70Ah, 85Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah
. Xem tiếp

Cáp Điện Thoại
. Xem tiếp
< 1