Mr.
1. Xem tiếp

Kim Thu Sét

 CIRPROTEC  Kim thu sét SERIES NLP 1100

Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế: UNE 21185, UNE 21186, IEC 61024-1, NFC-17-102, VDC 0185
phiếu kiểm nghiệm số :200307350357-A do Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia(L.C.O.E.).cấp ngày 02/06/05, với sự công nhận của ENAC tại Madrid(Spain) . Xem tiếp

Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
TMOV 32 - 431A . Xem tiếp

METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
TMOV 25 - 431A . Xem tiếp

METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
 MYL 34 - 431B . Xem tiếp
2 3 >