METAL OXIDE VARISTOR (MOV)

MYE 70 - 431D

. Xem tiếp

METAL OXIDE VARISTOR
(MOV) MYE 40 - 431B                                         
. Xem tiếp

Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF

model : GP-SPF
   .
Cắt lọc sét 1 pha & 3 pha . Linh kiện nhập khẩu hảng
DEHN của Đức , lắp ráp tại GreenPower theo tiêu chuẩn ngành Bưu Chính Viễn Thông. TCN 68-167:1997, TCN 68-174:1998, & Tiêu chuẩn hảng  DIN VDE 0110-1-1997 Thử test EDIN VDE 0675-6-1989-11          

. Xem tiếp

Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
Un    :    230 VAC
Uc    :    275V AC
Imax :   40KA –  ( 8/20
m s )
Up    :   < 1.2 KV
. Xem tiếp

Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A

Un  :   500 V / 50Hz
In    :   35 A
Ln   :  15
mH +- 20 %
40
0C …..  +  1150C -

. Xem tiếp
< 13 >