TRỤ THÁP ANTEN TỰ ĐỨNG HOẶC DÂY NEO

- Chế tạo , cung cấp , Lắp đặt , bảo trì các loại trụ tháp Anten tự đứng cao đến 130 mét . Trụ dây neo cao đến 70mét

. Xem tiếp