Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A

Un  :   500 V / 50Hz
In    :   35 A
Ln   :  15
mH +- 20 %
40
0C …..  +  1150C -

Bắt nối tiếp
Chức năng  bộ lọc thông thấp

Sản xuất: DEHN (Đức) 

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2
-Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4
-Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
-Thiết bị cắt sét DEHNguard T275
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Kim Thu Sét
-Mr.