Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF

model : GP-SPF
   .
Cắt lọc sét 1 pha & 3 pha . Linh kiện nhập khẩu hảng
DEHN của Đức , lắp ráp tại GreenPower theo tiêu chuẩn ngành Bưu Chính Viễn Thông. TCN 68-167:1997, TCN 68-174:1998, & Tiêu chuẩn hảng  DIN VDE 0110-1-1997 Thử test EDIN VDE 0675-6-1989-11          

 - GP-SPF 3.       3 pha , Điện áp 230V/400V , cường độ dòng sét từ 40KA  đến    200KA/pha,

- GP-SPF 1.      1 pha , điện áp 230V ,  cường độ dòng sét từ 40KA  đến 200KA

-Điện áp rơi < 2

- Kiểu bảo vệ : L-N , N-E , L - E

-Điện áp kẹp :430V(L-N) 680VG(N-E)

-Điện áp dư :<800V

-Nhiệt độ 50C-80c  ,Độ ẩm 10%-95%.

-Tủ bảo vệ : chuẩn IP 54

- Đèn hiển thị trạng thái hoạt động

 

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2
-Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4
-Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
-Thiết bị cắt sét DEHNguard T275
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Kim Thu Sét
-Mr.