Kim Thu Sét

 CIRPROTEC  Kim thu sét SERIES NLP 1100

Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế: UNE 21185, UNE 21186, IEC 61024-1, NFC-17-102, VDC 0185
phiếu kiểm nghiệm số :200307350357-A do Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia(L.C.O.E.).cấp ngày 02/06/05, với sự công nhận của ENAC tại Madrid(Spain)

NLP 1100 Series: Kim thu sét phát tia tiên đạo (ESE) an toàn và hiệu quả nhất.

Những ưu điểm của kim thu sét phát tia tiên đạo (ESE):

  • Được thiết kế đặc biệt dể giảm thiểu thời gian thực phát tia tiên đạo khi có sét. So với những phương pháp cổ điển sử dụng kim Franklin , thiết bị điện tử có trong kim thu sét NLP 1100-XX sẽ cho vùng bảo vệ lớn hơn nhiều.

 

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2
-Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4
-Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
-Thiết bị cắt sét DEHNguard T275
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A
-Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Mr.