Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2

Thiết bị cắt sét
DEHN ventil VGA 280/2 Combined arrester Class B/
, 2 cực , Un ; 230V Uc : 280V / 50 Hz
Imax : 100KA (8/20 s )
Up : < 2.5 KV - 400C ….. + 800C -

- Mắc song song với nguồn điện
-
không phụ thuộc dòng tải
-Thời gian đáp ứng < 25 ns         
- Đèn TEST hiển thị trạng thái làm việc hoặc hư hỏng 
 
-Chức năng dập lửa (gliding spark gaps with "break water function")

NSX: Đức 

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4
-Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
-Thiết bị cắt sét DEHNguard T275
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A
-Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Kim Thu Sét
-Mr.