Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4

DEHN VGA 280/4 , Combined arrester , Class B/C 3pha , 4 cực
Un : 230V / 400 V
Uc : 280V /50Hz
Imax : 100KA (8/20 m s )
Up : < 2.5 KV
- 400C ….. + 800C -

-Mắc song song với nguồn điện
-không phụ thuộc dòng tải
-Thời gian đáp ứng < 25 ns
- Đèn TEST hiển thị trạng thái làm việc hoặc hư hỏng
-Chức năng dập lửa (gliding spark gaps with "breakwater function")

DEHN (Đức)

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2
-Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
-Thiết bị cắt sét DEHNguard T275
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A
-Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Kim Thu Sét
-Mr.