Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM

Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
1
pha , 1 cực
Un : 230V
Uc : 275 V / 50 Hz
Imax ; 40KA ( 8/20
m s )
Up : < 1,25 KV
- 40
0C ….. + 800C -

- Mắc song song với nguồn điện
- không phụ thuộc dòng tải
- Thời gian đáp ứng < 25 ns
- Đèn màu xanh hiển thị trạng thái làm việc , màu đỏ báo hỏng
- Chức năng dập lửa (gliding spark gaps with "breakwater function")
-
Công tắc kết nối tiếp điểm , cảnh báo hư hỏng từ xa bằng còi ,đèn …

 

DEHN (Đức)

 

.

 


 

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2
-Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4
-Thiết bị cắt sét DEHNguard T275
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A
-Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Kim Thu Sét
-Mr.