Thiết bị cắt sét DEHNguard T275

1pha , 1 cực
Un         :   230V
Uc         :   275 V  / 50 Hz
Imax     ;    40KA  ( 8/20
m s )
Up        :  < 1, 25 KV
- 40
0C …..  +  800C -

- Mắc song song với nguồn điện
- không phụ thuộc dòng tải
- Thời gian đáp ứng < 25 ns 
- Đèn màu xanh hiển thị trạng thái làm việc , màu đỏ báo hỏng                         
- Chức năng dập lửa (gliding spark gaps with "breakwater function
- Chức năng “ Plug-in module”  thay thế  module MOV  dể dàng không cần tắt nguồn

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2
-Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4
-Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A
-Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Kim Thu Sét
-Mr.