TRỤ THÁP ANTEN TỰ ĐỨNG HOẶC DÂY NEO

- Chế tạo , cung cấp , Lắp đặt , bảo trì các loại trụ tháp Anten tự đứng cao đến 130 mét . Trụ dây neo cao đến 70mét

- Tiêu chuẩn thiết kế EIA, RS 22F hoặc TCVN 2737-90  - Thép ống , thép góc 350 MPa : BS 4360 - Bulong & tán 600 MPa : BS3692 - Mạ kẽm nhúng nóng : BS 729 - Hệ thống thu lôi tiếp đất : Tiêu chuẩn EIA - Hệ thống đèn báo không : Theo quy định ICAO - Sàn công tác ,thang leo : bố trí đầy đủ . Riêng đối với trụ dây neo , chế tạo theo các đoạn trụ tiêu chuẩn tam giác , vuông 0,3m ,0,4m , 0,6m ,0,9 m dài 3m

 

Sản phẩm liên quan