Dịch vụ
  • Thiết kế
  • Lắp đặt
  • Sửa chữa
  • Bảo trì
    Trụ anten, nhà tiền chế, máy phát điện, máy phát điện gió, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống tiếp đất, thu lôi, chống sét...