Lắp đặt tổ hợp gió năng lượng mặt trời đảo A 4 Nha Trang